Christine Trotta: Tôi trở thành nhân viên xã hội để...

Ngày 16 tháng 3 năm 2022

Hành trình của tôi với tư cách là một nhân viên xã hội bắt đầu khi tôi nhận ra tác động mạnh mẽ của hành động lắng nghe đơn giản có thể có đối với người khác. Tôi tự hào về việc tạo ra một không gian nơi các cá nhân tôi phục vụ cảm thấy an toàn trong việc chia sẻ bất kỳ khía cạnh nào trong hành trình, suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân của họ mà không phán xét bằng cách xây dựng mối quan hệ và kiếm được sự tin tưởng của họ. Trong không gian an toàn này, tôi hy vọng rằng những người tôi phục vụ luôn cảm thấy được nhìn thấy, lắng nghe, hỗ trợ và trao quyền để tin vào sức mạnh của họ và sức mạnh của tiếng nói của chính họ khi họ thực hiện những thay đổi lành mạnh, bất kể lớn hay nhỏ, ngay cả khi cuộc sống cảm thấy áp đảo hoặc không thể đối với họ. Họ truyền cảm hứng và động lực cho tôi tiếp tục làm công việc quan trọng này.

Christine Trotta, LCSW