Đơn vị Mua sắm và Dịch vụ Chung của RBHA hỗ trợ sứ mệnh của RBHA bằng cách tuân theo Đạo luật Mua sắm Công Virginia và Chính sách & Thủ tục của Bộ.

Dịch vụ mua sắm

Bộ phận Mua sắm cung cấp các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp để mua sắm hàng hóa và dịch vụ chất lượng cho RBHA. Xem Điều khoản PO của chúng tôi.

Để xem các yêu cầu RBHA hiện tại, vui lòng truy cập eVA

Dịch vụ chung

Bộ phận Dịch vụ Tổng hợp chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các dịch vụ xây dựng và xe cho RBHA, bao gồm:

  • Bảo trì đội xe: Đội xe của RBHA bao gồm sedan, SUV, xe tải nhỏ và xe tải cỡ lớn. RBHA đã tập trung các hoạt động của đội tàu của mình và sử dụng một hệ thống phần mềm được gọi là FleetCommander.
  • Bảo trì tòa nhà (điện, sưởi ấm / làm mát, hệ thống ống nước, sơn và vệ sinh)
  • An ninh

Gặp gỡ Nhóm Mua sắm và Dịch vụ Chung

Dawn M. Phụ huynh, VCA/VCO - Giám đốc mua sắm cao cấp
804-343-7647 (Office) 804-807-2735 (Ô)

Michael Rogers, MBA, VCA - Chuyên gia mua sắm
804-819-4116

Elle Scribner, MPA, Kỹ thuật viên mua sắm VCA 
804-312-8270

Bonnie A. Martin, Điều phối viên Dịch vụ Chung
804-819-4094
804-819-8787 (fax)

Rita Gray, Lễ tân
804-819-4000

Văn phòng mua sắm

107 S. 5th Street, Richmond, VA 23219
Email: purchasing@rbha.org
8:00 A.M. đến 5:00 P.M. Thứ Hai - Thứ Sáu

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?