dịch vụ

Phòng khám RICH

Tìm hiểu thêm về Rich Clinic tại RBHA.

Phòng khám chăm sóc chính RICH Recovery

Một chương trình chăm sóc sức khỏe tích hợp mới cho người tiêu dùng RBHA

Vào năm 2013, Sáng kiến Phòng khám Sức khỏe Cộng đồng Tích hợp Richmond (RICH) của RBHA đã mở rộng và tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và y tế chính tại RBHA. Các dịch vụ được cung cấp thông qua Phòng khám RICH cải thiện sức khỏe và sức khỏe, giảm sử dụng phòng cấp cứu và nhập viện, và cải thiện việc nhận biết các triệu chứng của các tình trạng sức khỏe nguy hiểm tiềm ẩn. Người quản lý trường hợp RBHA giới thiệu cho các cá nhân đến RICH CLINIC.

BẤM VÀO ĐÂY để xem hoặc tải xuống Tài liệu Quảng cáo Phòng khám RICH.

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?