dịch vụ

Dịch vụ phát triển

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Phát triển Người lớn tại RBHA.

Bộ phận Dịch vụ Phát triển cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi trong suốt vòng đời. Sử dụng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, các dịch vụ tập trung vào mong muốn và nhu cầu cụ thể của cá nhân và gia đình họ. Các cá nhân được cung cấp hướng dẫn và công cụ để tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ trong cộng đồng xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Một loạt các dịch vụ được cung cấp trực tiếp bởi RBHA hoặc thông qua các thỏa thuận hợp đồng.

Khuyết tật phát triển là gì? Khuyết tật phát triển là một khuyết tật nghiêm trọng, mãn tính có thể là nhận thức, thể chất hoặc cả hai. Khuyết tật phát triển xuất hiện trước tuổi 22 và có khả năng là suốt đời.

Khuyết tật trí tuệ là gì? Khuyết tật trí tuệ là một khuyết tật đặc trưng bởi những hạn chế đáng kể trong cả hoạt động trí tuệ (tức là lý luận, học tập, giải quyết vấn đề) và trong hành vi thích nghi (bao gồm một loạt các kỹ năng xã hội và thực tế hàng ngày). Độ tuổi khởi phát là trước 18.

Nhập học và đánh giá

Để tìm hiểu thêm về Dịch vụ Phát triển Người lớn tại RBHA, hãy liên hệ với Điều phối viên Tiếp nhận Dịch vụ Người lớn theo số 804-819-8759.

Dịch vụ quản lý trường hợp

Dịch vụ cốt lõi được cung cấp tại RBHA là quản lý trường hợp. Trong Dịch vụ Phát triển, Điều phối Hỗ trợ (quản lý trường hợp) bao gồm hỗ trợ các cá nhân tiếp cận điều trị và hỗ trợ các nhu cầu hành vi, cảm xúc, tâm thần, xã hội và y tế cũng như tiếp cận các hỗ trợ liên quan đến việc làm và nhà ở.

Điều phối viên hỗ trợ RBHA sẽ:

 • Xác định các hỗ trợ cần thiết để đạt được một cuộc sống đầy đủ
 • Liên kết các cá nhân với các nguồn lực trong RBHA và cộng đồng như hỗ trợ ban ngày, việc làm được hỗ trợ và các dịch vụ tài chính
 • Hợp tác với nhiều chuyên gia, chương trình và cơ quan trong cộng đồng để ủng hộ sở thích và nhu cầu của một cá nhân
 • Thúc đẩy sự tham gia trong cộng đồng
 • Theo dõi nhu cầu thay đổi của cá nhân và điều chỉnh các dịch vụ và hỗ trợ khi cần thiết
 • Làm việc với các cá nhân để phát triển Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (ISP)

Dịch vụ quản lý trường hợp miễn trừ Medicaid

Medicaid Waives cung cấp tài trợ cho một loạt các dịch vụ để hỗ trợ các cá nhân trong các cơ quan cộng đồng. Các dịch vụ và hỗ trợ cho người lớn được cung cấp thông qua Miễn trừ Medicaid có thể bao gồm:

 • Dịch vụ hỗ trợ cá nhân
 • Chăm sóc nghỉ ngơi
 • Công nghệ hỗ trợ
 • Sửa đổi môi trường
 • Điều dưỡng nhiệm vụ tư nhân
 • Hỗ trợ trong ngày
 • Dịch vụ hỗ trợ dân cư
 • Việc làm được hỗ trợ
 • Hỗ trợ khủng hoảng

Điều phối viên Hỗ trợ của quý vị có thể giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận Miễn trừ Medicaid hay không.

REACH – Người lớn (Chương trình Khu vực 4)

24|7 KHỦNG HOẢNG & ĐƯỜNG DÂY GIỚI THIỆU - 1-833-968-1800

REACH là một chương trình hỗ trợ các cá nhân khuyết tật phát triển có nguy cơ khủng hoảng do nhu cầu sức khỏe hành vi đầy thách thức đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của họ.

Mục tiêu của chúng tôi

REACH nhấn mạnh việc NGĂN CHẶN các tình huống khủng hoảng. Thông qua giáo dục, hỗ trợ và lập kế hoạch REACH có thể hỗ trợ:

 • Cho phép các cá nhân ở lại với gia đình
 • Giảm nhập viện và giam giữ
 • Tăng sự tham gia của cộng đồng
 • Tạo ra một sự chăm sóc liên tục trên tất cả các hệ thống hỗ trợ
 • Giúp các cá nhân sống cuộc sống thành công và khỏe mạnh

Giới thiệu

Các cá nhân có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cho bản thân hoặc giới thiệu có thể được thực hiện bởi nhân viên bệnh viện, Dịch vụ khẩn cấp, gia đình, người quản lý trường hợp &điều phối viên hỗ trợ hoặc hỗ trợ tự nhiên khác trong cuộc sống của một người. Dịch vụ REACH có sẵn cho người lớn và trẻ em.

Ai nên được giới thiệu?

Ví dụ về các cá nhân có thể được giới thiệu cho các dịch vụ REACH bao gồm một người:

 • Có nguy cơ mất nhà, việc làm hoặc vị trí trường học do lo ngại về hành vi
 • Có tiền sử các vấn đề phức tạp liên quan đến y tế, hành vi và / hoặc chấn thương
 • Đã cho thấy sự suy giảm đáng kể trong hoạt động trong 3 tháng qua
 • Đã được đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc trung tâm đào tạo trong 3 tháng qua
 • Đã thể hiện hành vi dẫn đến tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật hoặc nhà tù

Các dịch vụ có hiệu quả nhất khi mọi người tham gia chăm sóc và điều trị tích cực tham gia vào việc ra quyết định.

Dịch vụ REACH

Phòng ngừa

Nhân viên REACH cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại nhà / dựa vào cộng đồng để hỗ trợ các cá nhân duy trì sự ổn định trong môi trường hiện tại của họ. Bằng cách đánh giá nhu cầu và tạo kế hoạch giáo dục và phòng ngừa khủng hoảng cá nhân (CEPP) và giáo dục và đào tạo người chăm sóc, REACH hoạt động để ngăn chặn khủng hoảng và vị trí ngoài nhà tiềm năng. Các dịch vụ có thể bao gồm tâm lý trị liệu ngoại trú và tư vấn tâm thần & hành vi. Nhân viên REACH cũng cung cấp đào tạo và giáo dục cho cộng đồng lớn hơn.

Sự can thiệp

Nhóm khủng hoảng REACH cung cấp 24| và tư vấn khủng hoảng. Sau khi cuộc khủng hoảng ngay lập tức được giải quyết, nhóm REACH tiếp tục làm việc với cá nhân và hệ thống hỗ trợ của họ với mục tiêu giảm khả năng nhập viện.

Ổn định

Các dịch vụ ổn định khủng hoảng dựa trên cộng đồng ngắn gọn được cung cấp cho người lớn và trẻ em trên nhiều môi trường tự nhiên trong tối đa 15 ngày cho mỗi sự kiện khủng hoảng. Các dịch vụ ổn định khủng hoảng dân cư ngắn gọn có thể được cung cấp trong Nhà trị liệu khủng hoảng (CTHs) của chúng tôi nằm ở Chester, VA khi thích hợp.

Central Region REACH cung cấp dịch vụ cho những người sống ở Quận Chesterfield, Khu vực Ngã tư, Quận 19, Goochland / Powhatan, Quận Henrico, Quận Hanover, Thành phố Richmond, Khu vực Southside.
BẤM VÀO ĐÂY để xem danh sách các địa phương trong Khu vực 4.

REACH khu vực miền Trung
3700 Festival Park Plaza
Tòa nhà D
Chester, VA 23831
804-819-8755

Dịch vụ Đạo luật Hòa giải Ngân sách Omnibus (OBRA)

Dịch vụ OBRA đảm bảo các cá nhân cư trú trong các cơ sở điều dưỡng được chăm sóc chất lượng và được tiếp cận với các dịch vụ chuyên biệt thường không được cung cấp trong cơ sở điều dưỡng. OBRA cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho những người mắc bệnh tâm thần, khuyết tật trí tuệ hoặc tình trạng liên quan (khuyết tật phát triển) sống trong các cơ sở điều dưỡng. Dịch vụ chuyên biệt là những dịch vụ mà cá nhân cần tối đa hóa sự tự quyết và độc lập. Kỹ năng sống cộng đồng, công nghệ hỗ trợ, hỗ trợ ban ngày, giao thông vận tải và giáo dục là một số dịch vụ được cung cấp thông qua các dịch vụ chuyên biệt.

Dịch vụ nhà ở được hỗ trợ

SRS cung cấp đào tạo và hỗ trợ cá nhân cho các cá nhân khuyết tật trí tuệ và phát triển sống trong căn hộ của riêng họ để họ có thể đạt được và duy trì sự ổn định và độc lập của cộng đồng. SRS được cung cấp tại nhà hoặc cộng đồng. Các dịch vụ và hỗ trợ là trung tâm của con người và dựa trên nhu cầu của cá nhân và do đó có thể thay đổi từ hỗ trợ tối thiểu đến hỗ trợ chuyên sâu hơn. SRS hỗ trợ các cá nhân đạt được tiềm năng tối đa của họ và cung cấp một cơ hội để phát triển và duy trì một lối sống độc lập.

Dịch vụ việc làm

Bộ phận Dịch vụ Phát triển phù hợp với sáng kiến Việc làm Đầu tiên của Bộ Sức khỏe Hành vi. Trong nỗ lực hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật thông qua việc làm tích hợp dựa vào cộng đồng, các cơ hội việc làm cá nhân và nhóm khác nhau được cung cấp cho những người đáp ứng các tiêu chí về khả năng đáp ứng. Việc làm là một bước thiết yếu trong việc giúp người khuyết tật phát triển tối đa tiềm năng của họ.

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?