dịch vụ

dược khoa

Tìm hiểu thêm về Nhà thuốc tại RBHA.

RBHA cung cấp một hiệu thuốc tại chỗ cho các cá nhân nhận dịch vụ tại RBHA. Nhà thuốc RBHA có thể lấp đầy các toa thuốc cho nhu cầu y tế và tâm thần, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn với các loại thuốc cần thiết.

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?