dịch vụ

Điều trị opioid tại văn phòng (OBOT)

Tìm hiểu thêm về Điều trị Opioid tại Văn phòng (OBOT) tại RBHA.

RBHA cung cấp cho các cá nhân nghiện opioid tùy chọn điều trị hỗ trợ bằng thuốc thông qua buprenorphine. Ngoài thuốc, các cá nhân được điều trị tại Phòng khám OBOT nhận được tư vấn cá nhân và nhóm bởi các bác sĩ lâm sàng và chuyên gia đồng đẳng, can thiệp ngắn tập trung vào giải pháp, phối hợp chăm sóc và theo dõi tuân thủ thuốc thông qua sàng lọc thuốc nước tiểu. Kết hợp với các dịch vụ của OBOT, khách hàng có thể nhận các dịch vụ chăm sóc y tế chính để giải quyết các chẩn đoán sức khỏe thể chất khác. Khách hàng cũng có tùy chọn nhận thuốc từ nhà thuốc trong nhà theo hợp đồng của chúng tôi. Phụ nữ mang thai được điều trị ưu tiên trong chương trình OBOT của RBHA.

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?