dịch vụ

Quản lý rút tiền (Cơ sở phía Bắc)

Tìm hiểu thêm về Quản lý rút tiền tại RBHA North Campus

Chương trình Quản lý Cai nghiện của RBHA là một chương trình được giám sát y tế cung cấp đánh giá, quan sát và điều trị nghiện 24 giờ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Chương trình hỗ trợ cư dân sử dụng thuốc để rút khỏi rượu và thuốc phiện một cách an toàn.

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?