Bahja Canty: Tôi trở thành nhân viên xã hội để...

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

Tôi trở thành một nhân viên xã hội vì tôi muốn giúp người khác đạt được chất lượng cuộc sống tốt nhất của họ. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một CNA ở tuổi 17 và muốn làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ dân số lão khoa. Sau khi làm việc trong một viện dưỡng lão, tôi đã hỏi Giám đốc Công tác Xã hội về thông tin và nhiệm vụ công việc của cô ấy. Đó là lúc tôi biết rằng nghề công tác xã hội là dành cho tôi. Tôi hiện đang đi học để trúng tuyển vào Thạc sĩ Công tác Xã hội với tham vọng trở thành bác sĩ lâm sàng trong vòng 2 năm tới.

Bahja Canty, Quản lý trường hợp, Sức khỏe tâm thần của trẻ em