Rebecca Kaderli: Tôi trở thành cố vấn vì...

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tôi trở thành một cố vấn bởi vì tôi tin vào sự phục hồi, và tôi tin vào hy vọng.  Khi tôi được chẩn đoán mắc chứng lưỡng cực I vào năm 2007, có ai đó đã ở đó để giúp đỡ.  Tôi đã học được rằng bạn không chỉ có thể quản lý một căn bệnh tâm thần mãn tính, mà bạn còn có thể phát triển mạnh.  Tôi biết ơn những khoảng thời gian đen tối trong cuộc sống của tôi bởi vì chúng cho tôi một niềm đam mê và mục đích để trở thành một phần của hành trình phục hồi đáng kinh ngạc mà tôi đã được đặc quyền chia sẻ.

Rebecca Kaderli, LPC