Joey Siverd: Tôi trở thành cố vấn vì...

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Tôi là một cố vấn bởi vì khi còn trẻ, tôi đã có thể quan sát những cá nhân có nhu cầu và được hưởng lợi từ công việc của các chuyên gia chăm sóc, đam mê. Trong hành trình giáo dục của mình, bài học ban đầu này đã hướng dẫn tôi và tôi duy trì mong muốn giúp đỡ người khác trong một môi trường chuyên nghiệp. Thông qua những kinh nghiệm và cuộc trò chuyện hữu ích trên đường đi, tôi nhận ra rằng việc trở thành cố vấn chuyên nghiệp được cấp phép đã cho tôi cơ hội không chỉ giúp đỡ người khác nói chung, mà còn có kinh nghiệm giáo dục và đào tạo mạnh mẽ chuẩn bị tốt nhất cho tôi để làm công việc có ý nghĩa đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của tôi và giúp đỡ các cá nhân tôi làm việc cùng.

Joey Siverd, LPC