Maureen Oliphant: Tôi trở thành y tá vì...

06 Tháng năm, 2022

Tôi trở thành y tá vì đó là một nghề nghiệp liên tục thay đổi. Có rất nhiều loại y tá khác nhau. Sự lựa chọn của bạn là vô tận. Giúp mọi người khỏe mạnh là phần thưởng mà bạn sẽ không bao giờ quên. Các y tá tạo ra sự khác biệt mỗi ngày. Nghề nghiệp nào khác có thể nói rằng họ đã tạo ra sự khác biệt cho ai đó mỗi ngày?

Maureen Oliphant, RN